Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oferuje jeszcze w tym roku dofinansowania z funduszy europejskich!

Na koniec obecnego roku w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego odbędą się konkursy, w ramach których dofinansowane będą modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, ochrona zasobów wodnych, rozwój profilaktyki nowotworowej, oraz realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w naszym kalendarzu!