Rewitalizacja szansą dla samorządów i przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja pn.: „Lokalny posag – rewitalizacja małych ojczyzn”, główne zagadnienia konferencji o których rozmawiali przedstawiciele jednostek samorządu to możliwości wykorzystania ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, dobre praktyki oraz ocena podejmowanych działań w woj. zachodniopomorskim

W centrum uwagi przedstawicieli lokalnych samorządów znalazła się również obecna perspektywa finansowa i pomoc ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania rewitalizacyjne koncertować się będą w głównej mierze na dwóch priorytetach inwestycyjnych: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Alokacja środków tylko na wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej to w tej perspektywie aż 40 mln euro. Z czego 20 mln euro przeznaczone będzie na wsparcie podmiotów zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia a pozostałe 20 mln skierowane będzie na pomoc podmiotom zlokalizowanym w Szczecinie. Środki na ten cel pozwolą np. na przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, zagospodarowanie lub zmianę zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji (społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych).

więcej