Sukces firmy Najda Consulting

Szczecińska firma założona i prowadzona od blisko 13 lat przez Andrzeja Najdę, została uznana za najlepszą firmę doradczą w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Ranking najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce przygotowany został przez ogólnopolski magazyn Fundusze Europejskie. Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, pod względem ilości projektów jakie otrzymały dofinansowanie w 2016 roku. 

W ogólnopolskim rankingu Najda Consulting została sklasyfikowana w kilku kategoriach na wysokich pozycjach. W niektórych kategoriach wśród ogólnopolskich przedsiębiorstw doradczych, szczecińska firma została sklasyfikowana jako jedyna firma reprezentująca województwo zachodniopomorskie. O skuteczności Najda Consulting świadczy fakt, że zajęła 1 miejsce w kategorii Liderzy Regionalnych Programów Operacyjnych pod względem ilości projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pod względem wartości przyznanych dotacji Najda Consulting zajęła 2 miejsce. Warto zwrócić uwagę na wszechstronność firmy Najda Consulting, która zajmuje dobre miejsca w wielu różnych kategoriach: pozyskanie dofinansowania dla MSP, pozyskanie dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw, pozyskanie finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskanie dofinansowania dla administracji publicznej czy gospodarki wodno – ściekowej. W tej ostatniej kategorii w zakresie wartości projektów Najda Consulting zajęła 6 miejsce w Polsce. Należy również odnotować, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wśród ogólnopolskich firm, Najda Consulting zajęła 9 miejsce według wartości projektów, którym przyznano dotacje.

Ogólnopolski ranking magazynu Fundusze Europejskie potwierdza pozycję i markę Najda Consulting, która jest liderem firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na Pomorzu Zachodnim. Najda Consulting w 2016 roku pozyskała dla firm i przedsiębiorstw, z różnych projektów UE, ponad 27 mln zł., a dla samorządów gminnych (JST) ponad 28 mln złotych. Zaprezentowany ranking i wyniki skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych mogą być również potwierdzeniem satysfakcji klientów i profesjonalizmu firmy Najda Consulting.


źródło: Fundusze Europejskie nr 02/2017