Sukces Najda Consulting w woj. pomorskim!

Dzięki nawiązaniu współpracy w 2015r ze Stocznią Gdańsk podpisaliśmy umowę ze spółką celową GSG Akademia Rozwoju sp. z o.o. będącej w strukturze kapitałowej Stoczni, na pozyskanie dofinansowania na realizację programu szkoleniowo stażowego w branży Offshore.
W dniu 10.08.2016r Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku opublikował ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania w woj. pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.
Projekt pn.: „Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” przygotowany przez naszą firmę został pozytywnie oceniony przez ekspertów i uzyskał dofinansowanie w kwocie 949 960,50 zł. Całkowita wartość projektu to 999 992,50 zł.
Wnioskodawca projektu, GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o. to już kolejny podmiot z branży offshore, który dzięki współpracy z naszą firmą pozyskuje dofinansowanie na kompleksowe wsparcie skierowane dla przyszłych pracowników – obejmujące zarówno doradztwo zawodowe, specjalistyczne szkolenia oraz płatne staże przygotowujące do pracy. W projekcie weźmie udział 70 uczestników będących osobami poniżej 30 roku życia pozostającymi bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby te zdobędą zawód Spawacza-montera lub Spawacza-operatora. Po zdobyciu uprawnień osoby te zostaną skierowane do pracy na staż a następnie zdobędą stałe zatrudnienie.
Nasza firma, bazując na bogatym doświadczeniu w zakończonym już projekcie „Od Stażysty do Specjalisty” http://www.4x4biznes.pl/news,144,zakonczyly-sie-staze-zawodowe-uczestnikow-projektu-od-stazysty-do-specjalisty-podpisano-pierwsze-umowy-o-prace-ucfirst.html , będzie odpowiedzialna przez najbliższy rok za koordynację tego projektu oraz rozliczenia finansowe.

Poniżej zamieszczamy link do listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania:
http://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab8