Szkolenia dla 180 osób w ramach projektu Od Stażysty do Specjalisty zakończone

W dniu 28.07.2015r. zostały zakończone ostatnie szkolenia w ramach projektu „Od Stażysty do Specjalisty” realizowanego przez firmę Najda Consulting w partnerstwie z firmą Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o.

Ostatnie miesiące to dla firmy Najda Consulting okres bardzo wytężonej pracy w celu jak najlepszego przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla branży Offshore. Program szkoleń został podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenia zakończyły się egzaminami podczas których uczestnicy projektu nabyli uprawnienia zawodowe do wykonywania poszczególnych zawodów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz dotyczący wsparcia szkoleniowego udzielonego dla uczestników którzy zakwalifikowali się do projektu:
1. Kurs podstawowy obsługi i spawania FCAW przygotowujący do wykonywania zawodu Monter konstrukcji stalowych oraz Ślusarz – w ramach kursu 44 osoby (w ramach 4 grup szkoleniowych) ukończyły szkolenie, zadały egzamin a następnie otrzymali książeczki spawacza. Po ukończeniu kursu osoby te zostały skierowane na drugie szkolenie – monter konstrukcji stalowych lub ślusarz – montaż wyposażenia stalowego .
2. Kurs – Spawanie metodą MAG (metoda 135) – 28 osób ukończyło kurs i zdało egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymując książeczkę spawacza (2 Kobiety, 26 Mężczyzn).
3. Kurs – Spawanie metodą FCAW (metoda 136) – 24 osoby ukończyły kurs i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymując książeczkę spawacza.
4. Operator urządzeń dźwigowych – 10 uczestników kursu zdobyło uprawnienia UDT do obsługi urządzeń dźwigowych (uprawnienia IIS) (10 Mężczyzn)
5. Kurs – Malarz/Piaskarz – kurs ukończyło 4 uczestników otrzymując certyfikat malarz/piaskarz (5 Mężczyzn)
6. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC– kurs ukończyło 5 uczestników, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny (1 Kobieta, 4 Mężczyzn)
7. Kurs – Mechanik urządzeń produkcyjnych – kurs ukończyło 5 uczestników, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny (5 Mężczyzn)
8. Kurs – Elektryk – kurs ukończyło 4 uczestników, zdobywając uprawnienia SEP dot. 1,2,3 grupy energetycznej (4 Mężczyzn)
9. Kurs – Obsługa samojezdnych podestów/platform ruchomych – operator podnośnika koszowego – uprawnienia II P – kurs ukończyło 4 uczestników, zdobywając uprawnienia UDT (IS) (1 Kobieta ,3 Mężczyzn)
10. Kurs szlifierz – kurs ukończyło 31 uczestników, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny (31 Mężczyzn).
11. Kurs – Monter konstrukcji stalowych – kurs ukończyło 29 uczestników zdając z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny (29 Mężczyzn).
12. Kurs – ślusarz- montaż wyposażenia stalowego – kurs ukończyło 14 osób (14 Mężczyzn)
13. Kurs – Operatora urządzeń do cięcia rur i blach – kurs ukończyło 6 osób, zdając egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym (6 Mężczyzn)
14. Kurs– Spawanie blach/rur metodą MAG/FCAW – spoiny czołowe – kurs ukończyło 10 osób uzyskując certyfikat międzynarodowy DNV/GL(najwyższy stopień w spawalnictwie)
15. Kurs z zakresu operatora wózka widłowego – uprawnienia II WJO – kurs ukończyły 2 osoby zdając z wynikiem pozytywnym egzamin przed UDT.

Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostało 1881 godzin szkoleń, a 177 osób zdobyło nowe uprawnienia zawodowe. Po ukończonych szkoleniach wszyscy uczestnicy projektu zostali skierowani na płatne 3-miesięczne staże zawodowe w firmie Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. Po odbyciu 3 miesięcznego stażu Partner Projektu – firma Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. zobowiązała się zatrudnić min. 108 osób do nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego w którym będą produkowane wielkogabarytowe konstrukcje stalowe do morskich siłowni wiatrowych.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2014r – 30.10.2015r. i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
http://www.najdaconsulting.pl/szkolenia-dla-180-osob-w-ramach-projektu-od-stazysty-do-specjalisty-zakonczone/