Trwa nabór wniosków w ramach programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów związanych wyłącznie z przemysłem lotniczym.

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywnyod 18 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 18 maja do 17 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/