Trwają konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020

Opublikowano projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP). Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące zapisów tego dokumentu. Uwagi można składać do dnia 30.06.2015r.

Z dokumentem można zapoznać się pod adresem:
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/aktualnosci/czytaj/items/konsultacje-spoleczne-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wk-p-2014-2020.html