W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać jeszcze w tym roku dofinansowanie z funduszy unijnych!

Jeszcze w 2017 roku odbędą się konkursy na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, efektywną dystrybucję ciepła i chłodu, źródła wysokosprawnej kogeneracji, sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, gospodarkę odpadami komunalnymi.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w naszym kalendarzu!