Województwo Świętokrzyskie: aktualizacja harmonogramu naboru wniosków.

2 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Z harmonogramem można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/userfiles/2014-2020/Harmonogram_naboru_wnioskow_2015_uzupelnienia_z_1_06_2015.pdf