Zakład Aktywności Zawodowej w Gminie Choszczno z unijnym dofinansowaniem.

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn.: „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno” na zlecenie Gminy Choszczno w ramach Działania 9.2 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 436 874,70 zł (całkowita wartość projektu: 5 324 349,32 zł).

Głównym celem projektu jest wsparcie 25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu choszczeńskiego poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. ZAZ będzie miejscem nauki samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, niezależnego życia osób niepełnosprawnych.

Link do listy rankingowej: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinansowanych_9_2_typ_3_2017_01_30.pdf