Zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w ramach dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 983/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Do poprzedniej wersji harmonogramu wprowadzono szereg zmian, w tym przede wszystkim:
– wprowadzenie dodatkowego konkursu w ramach działań:
• 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł: publikacja ogłoszenia- 30.12.2016, nabór wniosków: otwarcie – 31.01.2017, zamknięcie – 28.02.2017
• 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii – publikacja ogłoszenia – 30.09.2016, nabór wniosków: otwarcie – 31.10.2016, zamknięcie – 30.11.2016
• 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych – publikacja ogłoszenia- 31.10.2016, nabór wniosków: otwarcie -30.11.2016, zamknięcie – 30.12.2016.

– wprowadzenie konkursów w ramach działań:
• 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy – Publikacja ogłoszenia –30.08.2016, nabór wniosków: otwarcie- 30.09.2016, zamknięcie – 31.10.2016
• 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe – Publikacja ogłoszenia – 30.12.2016, nabór wniosków: otwarcie – 30.01.2017, zamknięcie – 27.02.2017
– zrezygnowano z ogłoszenia naboru w 2016 r. w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

Z listą wszystkich wprowadzonych zmian zapoznać się można pod poniższym adresem:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow-na-rok-2016skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogram-naborow-wniosk-2