Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

12 maja 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął w drodze uchwały aktualny Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2015.

Więcej:
http://rpo.lubuskie.pl/-/zaktualizowany-harmonogram-naboru-wnioskow