Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 79/912/2015 z 22.09.2015 r. zmianie uległy niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji pod adresem:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opisie.html