Znaczne opóźnienia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z informacji uzyskanych z lokalnych grup działania wynika, że pierwsze konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi XV LEADER ogłoszone zostaną najwcześniej w II połowie 2016 roku. Jest to dość znaczne opóźnienie, ponieważ początkowo przewidywano, że konkursy ruszą na przełomie 2015/2016 roku. Aktualnie trwają konsultacje społeczne oraz prace nad stworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju, które następnie będą musiały uzyskać akceptację poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.