Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBUSKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki
  Działanie 1.1 Badania i innowacje

  Typy projektów

  • II. Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  • III. Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

  Badania i innowacje

  Konkurs przewiduje dwa typy projektów. Typów projektów nie można łączyć. W ramach II typu przewiduje się dofinansowanie w inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. W ramach III typu projektu przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących następujące moduły:

  • Prace B+R
  • Infrastruktura B+R
  • Wdrożenie innowacji
  • Cyfryzacja
  • Kompetencje.

  Moduł B+R jest obligatoryjny a pozostałe moduły są fakultatywne, przy czym Wnioskodawca wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 01.12.2023 r.
  Zakończenie naborów: 31.12.2023 r.

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  lubuskie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting