Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Lubelskie

Pierwsze działania związane z pisaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 rozpoczęły się w 2012 roku. Pracownicy Departamentu RPO uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych w całym województwie przez różne środowiska, m.in. organizacje pozarządowe i samorządy. W lipcu 2013 roku światło dzienne ujrzał wstępny projekt RPO 2014-2020, po czym rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

Przygotowywany od 2012 roku Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 w dniu 16 kwietnia 2014r. trafił do Komisji Europejskiej. W tym momencie rozpoczął się kluczowy etap na drodze do jego zatwierdzenia.

Kształt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego powstał po blisko 2 latach. W tym czasie na jego temat wypowiedzieli się m.in. przedsiębiorcy, samorządowcy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Jego przyjęcie przez Komisję Europejską (KE) jest najważniejszym etapem prac nad uruchomieniem środków unijnych w latach 2014-2020 w regionie.

powrót