Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Łódzkie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie realizowany poprzez 6 Osi priorytetowych, odpowiadających celom tematycznym pakietu legislacyjnego KE oraz Oś priorytetową Pomoc techniczna.

Alokacja środków przeznaczonych na poszczególne osie:

powrót