Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Lubuskie

Po konsultacjach społecznych i pozytywnej opinii Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, marszałek Elżbieta Polak 10 kwietnia oficjalnie wysłała Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 do Komisji Europejskiej w Brukseli. Po zatwierdzeniu tego Programu, ruszą wypłaty funduszy europejskich dla regionu, czyli 906,1 mln euro do roku 2020.

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa lubuskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:

powrót