Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Małopolskie

1 kwietnia 2014 r Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął czwartą wersje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Dokument został przekazany 9 kwietnia 2014 r. do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu.
Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 875,45 mln euro z funduszy europejskich, w tym 2 073,52 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 801,93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót