Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Podlaskie

2 stycznia 2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat na inwestycje współfinansowane z unijnych pieniędzy woj. podlaskie otrzyma 1,21 mld euro. W nowej perspektywie finansowej największy nacisk kładziony będzie na inwestowanie w badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa, w nowoczesne technologie i gospodarkę niskoemisyjną. Wsparcie będzie też skierowane na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

powrót