Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Wielkopolskie

W kwietniu 2014 r. został zatwierdzony projekt WRPO na lata 2014 – 2020 i został wysłany do Komisji Europejskiej. Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 447,9 mln euro. 72,11% tej kwoty, czyli 1 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 27,89% (682,7 mln euro) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do wyjściowej kwoty (2 196,6 mln euro) pieniędzy będzie więcej aż o 251,3 mln euro (EFRR – o 206,5 mln euro, a EFS – o 44,8 mln euro).
Alokacja środków:

powrót