Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

  FENG. Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
  Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

  Promocja marki innowacyjnych MŚP

  Działanie ukierunkowane jest na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o najwyższym potencjale, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 16 października 2023 r.
  Zakończenie naborów: 30 listopada 2023 r.

  Cel projektu

  Celem projektu jest budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa (w tym MŚP)

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 50

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 50

  Wydatki kwalifikowane

  Wydatki związane z udziałem w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych