Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

  FENG. Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
  Działanie 2.32 Kredyt technologiczny

  Kredyt Technologiczny

  Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny będzie za finansowanie inwestycji technologicznych. Nowe technologie opisane we wniosku o dofinansowanie muszą być wynikiem prac badawczych, rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie jak i uruchomienie nowej technologii a następnie wytwarzanie nowych produktów czy usług stanowi zasadniczy element projektu. Wydatki kwalifikowane muszą zostać przeznaczone na technologiczne rozwiązania własne lub zakupione na rynku.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 23 marca 2023 r.
  Zakończenie naborów: 31 maja 2023 r.

  Cel projektu

  Celem działania jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wspieranie wdrożeń, własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług w wyniku wdrożenia tych technologii. Przedmiotem finansowania ma być wdrożenie technologii, a nie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona.

  Dla kogo

  • mikro
  • małe
  • średnie przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 70.

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 70

  Projekt nie może przekroczyć 50 mln euro

  Wydatki kwalifikowane

  • budowa lub rozbudowa hali produkcyjnej
  • zakup środków trwałych w tym linii technologicznych do produkcji
  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej do 10% wysokości kosztów kwalifikowanych
  • patenty, licencje itp.

  Dodatkowo w ramach konkursu będzie można wnioskować:

  • pomoc na usługi doradcze do 50% wartości tych wydatków
  • pomoc na wspieranie innowacyjności do 50% wartości tych wydatków

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych