Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego

  Działanie 1.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

  Typy projektów

  Infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym)

  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

  W ramach cs (i) realizowane będą projekty w infrastrukturę B+R umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych w RSIWO 2030 jako inteligentne specjalizacje regionalne, tj.:

  • technologie chemiczne,
  • zrównoważone technologie budownictwa i drewna,
  • technologie przemysłu maszynowego i metalowego,
  • technologie rolno-spożywcze,
  • procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakości życia,
  • oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach PPO.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 12 kwietnia 2023 r.
  Zakończenie naborów: 21 kwietnia 2023 r.

  Cel projektu

  Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 80

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 80

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting