Inne

Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

O Muzeum

Dwa i pół roku trwała nadzorowana przez naszą firmę budowa nowoczesnego gmachu Muzeum „Centrum Dialogu Przełomy” na Placu Solidarności w Szczecinie. Obiekt, który został wybudowany będzie miejscem edukacji historycznej, który poprzez wystawę pozwoli na przedstawienie w ciekawy i przejrzysty sposób historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990. Powstałe Centrum Dialogu Przełomy jest obiektem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie podpiwniczonym. Budynek o powierzchni użytkowej 1 913,18 m2 posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną. Sposób umiejscowienia budynku ma charakter innowacyjny ponieważ został wkomponowany w ziemię na Placu Solidarności.

Inżynier Kontraktu

Firma Najda Consulting na początku realizacji inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” odpowiedzialna była za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu. W trackie realizacji I etapu inwestycji została nam powierzona rola Inżyniera Kontraktu.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należało:

  • koordynacja prac stron procesu inwestycyjnego,
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego (branże: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, ds. zieleni),
  • rozliczenie dotacji unijnej.

Zakres robót oraz terminy realizacji

Zakres robót I etapu: Wykonano roboty ziemne, konstrukcyjne(ściany Muzeum zostały wykonane z betonu architektonicznego), sieci elektryczne (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje niskoprądowe, telekomunikacyjna), sieci sanitarne (wodno-kanalizacyjne, instalacja ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przekładki sieci gazowych, odwodnienia), zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni placu, przesadzenie drzew, przeniesienie pomnika Anioła Wolności) .

Wartość robót: 11 942 323,18 zł brutto
Terminy realizacji: 24.01.2012 – 29.08.2014r.

Podziękowania dla uczestników procesu budowlanego

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich stron procesu budowlanego. W szczególności chcielibyśmy podziękować za współpracę przy tym projekcie:

  • Inspektorom Nadzoru, którzy w imieniu firmy Najda Consulting nadzorowali i odbierali wykonane roboty budowlane
  • pracownikom firmy Najda Consulting za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji unijnej
  • Projektantom z firmy KWK Promes
  • generalnemu wykonawcy robót firmie Skanska S.A
  • Muzeum Narodowemu w Szczecinie

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót