Inne

Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

 1. Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty:
  • wykonanie posadzki
  • prezbiterium
  • kaplice
  • renowacja ścian i sklepień
  • basen chrzcielny
 2. Ogrzewanie kościoła poprzez zastosowanie pomp ciepła
 3. Dokończenie iluminacji wewnętrznej kościoła
 4. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

Wartość projektu 4 399 252,16 zł

Dofinansowanie 3 299 439,12 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót