Projekty JST

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

Opis projektu:
Przedmiotem projektu pn. „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko” była budowa ścieżki edukacji ekologicznej, która przebiega od punktu na wysokości wsi Łagiewniki, przez miejscowość Resko, do punktu na wysokości wsi Taczały.

Utworzona została także ogólnodostępna strona internetowa dotycząca różnorodności biologicznej, w celu przekazania informacji na temat przedmiotu projektu jak najszerszemu gronu odbiorców.

Ścieżka edukacji ekologicznej oparta jest o 10 przystanków, tj.:

 • Przystanek nr 1 – Łagiewniki,
 • Przystanek nr 2 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Sosnowo,
 • Przystanek nr 3 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Lubień Dolny,
 • Przystanek nr 4 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Prusim,
 • Przystanek nr 5 – Resko (Miasto):
  • Park Miejski,
  • Wzdłuż istniejącej ścieżki spacerowej biegnącej od skrzyżowania ulicy Nadrzecznej i Młyńskiej do przystani kajakowej na wysokości ulicy Zielonej,
  • Miejsce przy przystani kajakowej na wysokości ulicy Zielonej,
  • Od mostku przy rzece Redze do Alei Wolności,
 • Przystanek nr 6 – między Reskiem a Żerzynem na wysokości wsi Piaski,
 • Przystanek nr 7 – między Reskiem a Żerzynem na wysokości wsi Czarne,
 • Przystanek nr 8 – Żerzyno,
 • Przystanek nr 9 – między Żerzynem a Taczałami,
 • Przystanek nr 10 – Taczały

Na ścieżce edukacji ekologicznej umieszczone zostały następujące elementy m.in.:

 1. tablice informacyjne, wiaty (altan), kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery,
 2. wykonano ogrodzenia terenu wybranych przystanków,
 3. zamieszczono oznaczenia i kierunkowskazy ułatwiające sprawne poruszanie się po ścieżce edukacyjnej

Wartość projektu 1 172 560,30 zł
Dofinansowanie 979 842,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót