Projekty JST

Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła utworzenia kompleksowego produktu turystycznego na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływającego na poszerzenie oferty gminy w zakresie usług turystycznych. Planowana ścieżka rowerowa była pierwszym etapem przedsięwzięcia mającego na celu połączenie szlakiem ścieżek rowerowych wszystkich nadmorskich miejscowości w Gminie Rewal. Zakres projektu obejmował:

  • budowę drogi rowerowej spełniającej wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy o długości 2,848 km;
  • trasa ścieżki rowerowej biegnie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej oraz wzdłuż jeziora Liwia Łuża łącząc dwa zabytkowe dworce kolejki wąskotorowej – dworzec w Niechorzu i dworzec w Pogorzelicy; W ramach projektu zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą:
  • dwie wiaty o funkcji wypoczynkowej – wiatę „dużą” i wiatę „mała” oraz wiatę mieszczącą toaletę suchą typu TOY –TOY, wiaty mieścić będą stojaki rowerowe oraz siedziska i stoły dla zatrzymujących się rowerzystów, architektura wiat nawiązywać będzie charakterystycznych form zabudowy kolejki wąskotorowej;
  • wzdłuż trasy posadowionych zostało100 słupów oświetleniowych, oświetlone tez zostały wiaty wypoczynkowe;
  • •zarówno przy wiatach jak też wzdłuż całej trasy ścieżki rowerowej rozmieszczono kosze na śmieci w liczbie 15 szt.

Wartość projektu 2 662 199,00 zł
Dofinansowanie 1 951 997,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót