Projekty JST

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Beneficjent: Mars Most Brdowski sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

Opis projektu:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Odrze w odcinku łączącym wyspę Ostrów Brdowski z miejską siecią drogową miasta Szczecin. W chwili obecnej wyspa nie posiada stałego połączenia drogowego z lądem, a połączenia komunikacyjne utrzymywane są poprzez barki/promy. Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie połączenia mostowo – drogowego w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych na wyspie Ostrów Brdowski z lądem.

Projekt zakłada budowę mostu stalowego o konstrukcji kratownicowej z pomostem żelbetowym, dla ruchu samochodowego, pomiędzy miejską siecią drogową na lądzie a wyspą Ostrów Brdowski.

Planowany most połączy części lądową po południowej stronie Basenu Warsztatowego z wyspą.

Z budową obiektu mostowego związana jest budowa dróg dojazdowych: od strony zachodniej łączącej obiekt z ul. Ludową (na lewym brzegu rz. Odry), od strony wschodniej łączącej obiekt z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski.

Ponadto projekt zakłada także budowę ciągu pieszo rowerowego, parkingu oraz oświetlenia.

Wartość projektu 50 000 000,00 zł
Dofinansowanie 32 680 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót