Projekty JST

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal

Źródło finansowania: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Projekt swym zakresem obejmował:

  • Przebudowę: punktu zlewnego, stanowiska krat, przepompowni ścieków surowych, wieży rozdziału ścieków surowych, 2 szt. reaktorów biologicznych oraz hali dmuchaw;
  • Wykonanie nowych konstrukcji: piaskownika, 1 szt. reaktora biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 3 szt. osadników końcowych, przepompowni osadu powrotnego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, magazynu osadu, stacji dozowania PIX-u, biofiltru, komory pomiarowej oraz komory rozdziału;
  • Wykonanie nowych i przebudowę istniejących rurociągów i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, sterowania i automatyki, a także wykonanie dróg i placów wewnętrznych oraz nasadzenie zieleni.

Wartość projektu 28 925 613,24 zł
Dofinansowanie 17 526 651,80 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót