Projekty JST

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Choszcznie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Opis projektu:
W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” zostaną wykonane: przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Piasecznik oraz zostanie wdrożony system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną GIS.

Wartość projektu 40 882 027,24zł

Dofinansowanie 20 817 384,33zł

powrót