Projekty JST

Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej

Beneficjent: PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest uruchomienie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu komunikacji miejskiej na terenie Strefy Centralnej. Stanie się to możliwe dzięki inwestycji w zakup
16 nowoczesnych środków transportu: 9 autobusów 40-osobowych i 7 autobusów 20-osobowych, spełniających normę emisji EURO 6.
Wartość projektu 7 712 100,00 zł

Dofinansowanie 5 329 500,00 zł

powrót