Projekty JST

Szkolnictwo zawodowe na terenie powiatu drawskiego oraz powiatu goleniowskiego

Beneficjent: Powiat Drawski

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”

Wartość projektu 1 671 021,42zł

Dofinansowanie 1 402 373,67zł

Beneficjent: Powiat Goleniowski

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
„Kompleksowa termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. ks. J.Poniatowskiego 21 w Nowogardzie”

Wartość projektu 5 277 278,82zł

Dofinansowanie 3 240 679,75zł

powrót