Projekty JST

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania odcinka 2km nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu w zakresie:

  • remontu i budowy utwardzonych ciągów pieszo-rowerowych,
  • remontu oświetlenia parkowego,
  • budowy pomostów widokowych,
  • małej architektury z nową stylistyką,
  • utworzenia „Ale i Gwiazd Sportu”.

Wartość projektu 7 451 112.43 zł
Dofinansowanie 3 696 886,21 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót