Projekty JST

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

Beneficjent: Gmina Choszczno

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:
Projekt pn. „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno” polegał na zagospodarowaniu terenu wokół jeziora Klukom poprzez utworzenie spełniającej nowoczesne standardy Promenady oraz trzech placyków wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną W ramach projektu zaplanowano też utworzenie na terenie Miejskiej Góry w Choszcznie zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

  • przebudowę infrastruktury wokół jeziora Klukom: 15099,78 m2
  • budowę trzech placyków rekreacyjnych przylegających do ścieżki wokół jeziora,
  • przebudowę infrastruktury na Miejskiej Górze: 3366,35 m2
  • budowę miejsc parkingowych,
  • budowę ziemnego toru saneczkowego ze schodami gruntowymi;
  • budowę ścieżki 800 m do uprawiania biegów przełajowych kwalifikowanych,
  • budowę ścieżki 166 m do uprawiania biegów treningowych,
  • budowę ścieżki 120 m do uprawiania biegów treningowych,
  • budowę ścieżki 90 m do uprawiania biegów treningowych,
  • budowę toru z przeszkodami do jazdy rowerami górskimi.

Wartość projektu 6 909 780,24 zł
Dofinansowanie 3 422 198,68 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót