Projekty JST

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła budowy nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Projekt swym zakresem obejmował:

  • wybudowanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2 377,4 mb,
  • wybudowanie dróg o łącznej długości 4,117 km.
  • wybudowanie skrzyżowań – szt.3,
  • wybudowanie przejazdów kolejowych – szt.1,
  • wybudowanie zatok autobusowych – 1 szt.,
  • wybudowanie ciągów pieszo – rowerowych o długości 3,779 km,
  • wybudowanie punktów oświetleniowych – 117 szt.,
  • wybudowanie przejść dla pieszych, – 10 szt.,
  • wybudowanie przystanku komunikacji zbiorowej – szt. 1,
  • wybudowanie systemu odbioru wód opadowych.

Wartość projektu 28 693 217,03 zł
Dofinansowanie 10 839 146,61 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót