Projekty JST

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Opis projektu:
Projekt wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Morskim w Świnoujściu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej dla kierunku nawigator morski i mechanik okrętowy umożliwia podwyższenie poziomu certyfikatu uznania szkoły, jako ośrodka szkoleniowego kadr morskich w zakresie objętym postanowieniami międzynarodowej Konwencji STCW przez Dyrektora Urzędu Morskiego.

Gwarantuje to absolwentom szkoły uzyskanie wyższych dyplomów morskich, które są uznawane zarówno przez armatorów krajowych, jak i zagranicznych.

Umożliwia uzyskanie pracy na stanowiskach wymagających wyższych umiejętności zawodowych w dziale pokładowym i maszynowym do stanowisk oficerskich na poziomie operacyjnym włącznie.

Projekt „Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna” obejmuje modernizacje i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły do przedmiotów zawodowych w Technikum Morskim dla kierunków technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy.

Projekt obejmował doposażenie i modernizacje stanowisk symulacyjnych dla nawigatorów i mechaników okrętowych, zakup urządzeń i przyrządów diagnostycznych, materiałów i publikacji gwarantujących szkolenie uczniów zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowe i modernizacyjne, które przyczynia sie do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Wartość projektu 1 202 237,35 zł
Dofinansowanie 512 028,04 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót