Projekty MSP

4×4 biznes

Beneficjent: Najda Consulting

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu :
W ramach projektu „4×4 biznes” w okresie od kwietnia 2012 roku do marca 2013 roku organizowane były pierwsze w Polsce szkolenia przygotowujące przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z funduszu Jessica, który finansuje inwestycje rewitalizacji miast. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

1. Aspekty formalne i prawne w ramach realizowanych projektów w sektorze MSP.
Zakres tematyczny:

 • jak rozliczyć realizowane projekty,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • wytyczne formalne, kryteria ekonomiczno-finansowe,
 • załączniki finansowe,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • aspekty złożenia zabezpieczenia pożyczki,
 • analiza finansowo-ekonomiczna,
 • proces rozliczania pożyczki,
 • zasady księgowania kosztów.

2. Dokumentacja inwestycyjna i realizacja inwestycji w sektorze MSP.
Zakres tematyczny:

 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi w firmie,
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego,
 • omówienie funduszu FROM,
 • wytyczne formalne i merytoryczne,
 • kryteria techniczne i środowiskowe,
 • studium wykonalności,
 • możliwe bariery prawne,
 • prowadzenie procesu budowlanego,
 • zakończenie inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji: 300 200,60 zł
Wysokość dofinansowania: 270 200,00 zł
http://www.najdaconsulting.pl/4×4-biznes/

powrót