Projekty MSP

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2

Celem projektu „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2”(dawny Dom Kultury Kolejarza) jest zaadaptowanie znajdującej się w centrum Szczecina zabytkowej kamienicy – w chwili obecnej w dużej części nieużytkowanej i niszczejącej – na cele kulturalne i rozrywkowe, tak aby stała się ona lokalnym centrum życia kulturalnego i towarzyskiego. Dzięki realizacji projektu miejsce ożyje oraz stanie się jedną z wizytówek Szczecina.

Kamienicę wybudowano w 1853r, od początku funkcjonowała jako miejsce publiczne. Została wybudowana przez jedną z lóż masońskich, działających w ówczesnym Szczecinie. W budynku tym działały też winiarnia, rozlewnia likierów i win, a dawniej na parterze mieściła się restauracja.

W chwili obecnej większa cześć kamienicy jest nieużytkowana, stan techniczny budynku jest zły lub bardzo zły oraz ulega ciągłej degradacji. Pomimo, że z racji swoich poprzednich funkcji obiekt ten mógłby pełnić ważną rolę w życiu kulturalnym miasta (jest tu m.in. jest sala teatralna) to w wyniku niedoinwestowania budynek ten nie spełnia w chwili obecnej praktycznie żadnej roli. Wymaga on przeprowadzenia gruntownych prac renowacyjnych tak by przywrócić mu dawna świetność i by mógł on na powrót pełnić ważna rolę w życiu kulturalnym i rozrywkowym mieszkańców.
Jedynie część piwnicy przedmiotowego budynku pełni rolę odpowiednią dla jego historycznych funkcji: we wrześniu 1996 roku Spółka Hoker otworzyła w piwnicach budynku Rocker Club, który działa do dnia dzisiejszego.

Projekt „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2” polegać będzie na remoncie elewacji całego zabytkowego budynku, przebudowie wejścia do budynku (powrót do układu historycznego), dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji pomieszczeń dla nowych potrzeb, budowie windy, wymianie wszystkich instalacji. Po przebudowie w budynku będzie się mieścić: scena kabaretowo-koncertowa na bazie istniejącej sali balowej, a nowopowstałe pomieszczenia biurowo-usługowe zostaną wydzierżawione podmiotowi gospodarczemu, który prowadzić tu będzie działalność przyciągającą jak największą liczbę mieszkańców miasta i turystów – np. salę fitness, klub jogi, szkołę językową lub inne – bardziej nowatorskie przedsięwzięcie. Realizacja projektu „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2” pozwoli rozwinąć opisaną powyżej działalność kulturalną, nadać jej większy rozmach i przyciągnąć większą liczbę mieszkańców miasta i turystów.

W wyniku realizacji projektu powierzchnia przebudowanych oraz poddanych renowacji pomieszczeń wyniesie 1 939,08 m²

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót