Projekty MSP

Ekspansja na rynki zagraniczne

Beneficjent: Flash Butrym Spółka Jawna

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Opis projektu:
Projekt pn. „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.” dotyczy realizacji przez firmę Flash-Butrym strategii ekspansji na nowy rynek Czarnogóry. Głównym celem strategii ekspansji jest podniesienie konkurencyjności firmy Flash-Butrym działającej w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego, a także wzrost potencjału eksportowego firmy oraz kreowanie współpracy gospodarczej między firmą Flash-Butrym sp.j., a firmami z branży oświetlenia scenicznego zlokalizowanymi w Czarnogórze.
Wartość projektu 191 404,00 zł

Dofinansowanie 124 848,89 zł

powrót