Projekty MSP

Innowacje produktowe i technologiczne w firmie Hydro-Flex

Beneficjent: Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Opis projektu:
W ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur “Hydro – Flex” zostanie wybudowana hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz zostanie zakupiony nowoczesny park technologiczny. Zakład produkcyjny będzie mieścił się w Stargardzie przy ul. Przemysłowej.
Jest to obszar Stargardzkiego Parku Przemysłowego skupiający największe firmy produkcyjne w woj. Zachodniopomorskim. Stwarza to możliwości wzajemnej kooperacji, transferu wiedzy czy technologii oraz wymiany doświadczeń pomiędzy innymi podmiotami prowadzącymi działalność na terenie strefy. Ponadto realizacja projektu przewiduje także zatrudnienie 3 osób oraz szeroką współpracę i kooperację zarówno z regionalnymi dostawcami, odbiorcami jak i jednostkami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi.

Firma Cezary Mazur “Hydro-Flex” jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w szeroko pojętej branży hydrauliki siłowej. W ramach realizacji projektu zostaną wdrożone zarówno innowacje produktowe jak i technologiczne w tym również w skali światowej. W ramach innowacji produktowych wdrożone będą znacznie ulepszone produkty/usługi takie jak: Wielkogabarytowe siłowniki HFD, usługa regeneracji siłowników, węże hydrauliczne i przemysłowe, rury do układów hydraulicznych, siłowniki olejowe. Projekt obejmuje także wdrożenie opracowanej przez firmę innowacyjnej technologii do sprawdzania siłowników wodnych.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na rozwój poziomu gospodarczego oraz zwiększenie innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja procesowa i produktowa w skali międzynarodowej. Inwestycja będzie stanowiła kamień milowy w rozwoju firmy, dzięki wdrożonym innowacjom Wnioskodawca znacznie zwiększy zakres oferowanych produktów i usług oraz wzmocni znacząco swoją pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu 3 781 570,45 zł

Dofinansowanie 999 991,80 zł

powrót