Projekty MSP

Innowacyjne wiertarki wielowrzecionowe i frezarki dla sektora drzewno – meblarskiego

Beneficjent: SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna przygotowany we współpracy z firmą Najda Consulting zajął drugie miejsce(uzyskał w ocenie 91.92% punktów!) wśród wszystkich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 707 417,27 zł(wartość inwestycji 3 794 000 zł) w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” zostanie wybudowana hala produkcyjna wraz za zapleczem socjalnym i magazynowym oraz zostanie zakupiony nowoczesny park technologiczny. Zakład produkcyjny będzie mieścił się w Stargardzie przy ul. Przemysłowej.
SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna jest jednym z głównych producentów zindywidualizowanych rozwiązań mechanicznych dla sektora drzewno-meblarskiego w województwie zachodniopomorskim. W swojej pracy wykorzystuje autorskie rozwiązania, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych.
Realizacja projektu unijnego stanowić będzie ważny kamień milowy w rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwi mu wdrożenie na rynek innowacyjnych wiertarek wielowrzecionowych i frezarek. Będą one przeznaczone dla sektora drzewno-meblarskiego.

Wartość projektu 3 794 000,00 zł

Dofinansowanie 1 707 417,27 zł

powrót