Projekty MSP

Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno – Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7

Beneficjent: „EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela S.C.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszczeń na gabinety stomatologiczne. Przedsięwzięcie polegało na:

 • zakupie prac remontowo – budowlanych,
 • zakupie wyposażenia medycznego , w tym:
 • Unity stomatologiczne wraz z oprzyrządowaniem ,/li>
 • Autoklaw z zgrzewarką i demineralizatorem,
 • Dentaport,
 • Kamera diagnostyczna bezprzewodowa,
 • Urządzenie do badania żywotności miazgi,
 • Piaskarka wraz z szybkozłączką,
 • Piaskarka abrazyjna do bezwiertłowego opracowywania ubytków,
 • Lampa do wybielania zębów,
 • Urządzenie mikroprocesorowe do podawania anestetyku, obniżającego poziom bólu,
 • Aparat RTG do zdjęć wewnętrznych,
 • Aparat pantomograficzny cyfrowy.
 • zakupie wyposażenia dodatkowego.

Wartość projektu 1 377 089,40 zł
Dofinansowanie 662 297,40 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót