Projekty MSP

Kompetentni w swoim fachu

Beneficjent: Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Opis projektu:
Projekt „Kompetentni w swoim fachu” (wartość przyznanego dofinansowania 1 944 754,55 zł), którego liderem jest firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o., partnerem natomiast firma Najda Consulting, zaoferuje wsparcie grupie 180 osób w wieku 50-64 lata, które również pozostają bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Dzięki zaplanowanemu w projekcie wsparciu zakwalifikowane osoby odbędą spotkania z doradcą zawodowym, który skieruje je na odpowiednio dobrane pod kątem ich predyspozycji szkolenia zawodowe (m.in. kursy spawania, operatorów urządzeń dźwigowych, elektryk, monter konstrukcji stalowych). Po odbyciu szkoleń uczestnicy projektów kierowani będą na płatny 3-miesięczny staż w firmie Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o., która to planuje uruchomienie w Szczecinie fabryki zajmującej się produkcją stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych. Koszt inwestycji powstania fabryki wyniesie ok. 350 mln zł. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Stoczni „Gryfia” w Szczecinie. Docelowo firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o planuje zatrudnić w nowobudowanej fabryce 1000 osób! Po zakończeniu stażu firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. zadeklarowała się do zatrudnienia m.in. 60% uczestników realizowanych szkoleń.

Wartość projektu 1 954 780,45 zł
Dofinansowanie 1 944 754,55 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót