Projekty MSP

Modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie

Beneficjent: Stargardzkia Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Opis projektu:
Dzięki realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” stan techniczny budynku znacznie się poprawi poprzez kompleksową termomodernizację obejmującą ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Zaplanowane prace w biurowcu spowodują zmniejszenie strat energii oraz energochłonności budynku czego wynikiem będzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz lepsze warunki użytkowania budynku dla stargardzkich przedsiębiorców.
Wartość projektu 1 819 846,50zł

Dofinansowanie 643 103,00 zł

powrót