Projekty MSP

Nowoczesna platforma oferująca usługi brokerskie sprzętu IT.

Beneficjent: POLBIT Bartosz Polender

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa POLBIT Bartosz Polender przygotowany we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 913 967,63 zł(wartość projektu 4 253 000 zł) w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu pn. „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” zostanie wybudowana hala magazynowo-biurowa wraz z wyposażeniem niezbędna do wdrożenia na rynek nowej usługi, która zrewolucjonizuje rynek usług brokerskich sprzętu IT. W ramach projektu zostanie stworzona nowoczesna platforma markgrade.com oferująca usługi brokerskie sprzętu IT, dająca większe możliwości filtracji, sortowania zapytań oraz uzyskania szczegółowych informacji pod względem np. klasyfikacji sprzętu, występujących uszkodzeń itp.
POLBIT Bartosz Polender jest jednym z głównych sprzedawców sprzętu refurbished, elektroniki odnowionej w specjalnym cyklu jakościowym oraz sprzętu poleasingowego na rynek europejski.

Wartość projektu 4 253 000,00 zł

Dofinansowanie 1 913 967,63 zł

powrót