Projekty MSP

Produkcja konstrukcji metalowych dla wysokoinnowacyjnych i nasyconych technologicznie firm z sektora Offshore.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o. we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 532 459,00 zł w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” którego całkowity koszt wynosie 12 414 070,20 zł polegał będzie na budowie i wyposażeniu zespołu dwóch hal produkcyjnych wzajemnie połączonych konstrukcyjnie i komunikacyjnie, oraz części dróg wewnątrz zakładowych i infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania zakładu po realizacji projektu.
Rozszerzenie zakresu działalności Spółki polegać będzie na produkcji konstrukcji metalowych dla wysoko innowacyjnych i nasyconych technologicznie firm z sektora Offshore.
Trzon projektu stanowi innowacyjna usługa polegająca na wykonaniu platform zewnętrznych do fundamentów morskich wież wiatrowych. Jednym z najważniejszych elementów platformy zewnętrznej jest pierścień stalowy, który będzie wykonywany innowacyjną opracowaną przez dział B+R technologią spawania obrotowego. Teki sam pierścień stosowany będzie także w przypadku platform wiertniczych.
Ponadto wnioskodawca dzięki odpowiedniemu wyposażeniu hal będzie w stanie także wprowadzić na rynek międzynarodowy inną usługę polegającą na wykonywaniu „Konstrukcji cumowniczej do fundamentów morskich wież wiatrowych (Boatlanding). Konstrukcja ta będzie także wykorzystywana do platform wiertniczych.
Spółka PUP „Gotech” osiągnęła maksymalny poziom wydajności pracy w obecnej siedzibie i bez rozwoju potencjału technicznego i technologicznego mogłaby tracić rynki zbytu. Aby zrealizować te potrzeby koniecznym było wybudowanie nowego, innowacyjnego Zakładu, który umożliwi zastosowanie innowacyjnej technologii łączenia konstrukcji stalowych poprzez spawanie oraz w związku z tym rozszerzenie oferty usługowej. Wynikające stąd potrzeby nie zostały zaspokojone z uwagi na wysoki koszt zadania inwestycyjnego. Jednak dzięki dotacji unijnej uda się je zrealizować i Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wzmocni swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu 12 414 070,20 zł

Dofinansowanie 3 532 459,00 zł

powrót