Projekty MSP

Projekt zrealizowany dla GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Beneficjent: GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Opis projektu:
Projekt pn.: „Zostań Stoczniowcem” będzie realizowany w Stoczni Gdańskiej i zakłada wsparcie dla 100 osób bezrobotnych (do 29 roku życia), poprzez realizację następujących zadań:
1. rekrutacja,
2. doradztwo zawodowe i psychologiczne (400 godzin doradztwa zawodowego i 200 godzin pracy z psychologami),
3. szkolenia zawodowe (specjalistyczne szkolenia w deficytowych zawodach województwa pomorskiego – m.in. monter kadłubów okrętowych, spawacz-operator, spawacz kadłubowy
4. staże zawodowe na terenie zakładu Stoczni (trzymiesięczne w pełni płatne staże zawodowe na terenie stoczni).
Warto dodać, że wszelkie zaplanowane szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i nadaniem uprawnień dla uczestników projektu. Dodatkowo ponad 40% najlepszych, uczestników projektu otrzyma propozycję pracy w branży stoczniowej. Pozostali będą mieli szansę – dzięki uzyskanym certyfikatom i uprawnieniom oraz praktykom stoczniowym poszukać pracy w firmach związanych z gospodarka morską.Wartość projektu 1 667 245,34 zł

Dofinansowanie 1 583 883,06 zł

powrót