Projekty MSP

Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej

Beneficjent: Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła wprowadzenia do oferty kliniki nowoczesnego produktu w zakresie laseroterapii estetycznej (Laser Optolight) oraz innowacyjnego na skalę krajową urządzenia do radio ablacji (generator częstotliwości radiowej REG PLUS wraz z cewnikami VNUS CLOSURE FAST) Realizacja projektu przyczyni sie do posiadania przez Klinikę Asethetic Med. obu metod w swej ofercie, pozwoli to na indywidualne podejście do pacjenta oraz świadczenie usług najwyższej jakości

Wartość projektu 333 940,89 zł
Dofinansowanie 200 364,53 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót