Projekty MSP

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora

Beneficjent: Hotel i restauracja „AURORA” Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Niniejszy projekt zakładał wprowadzenia innowacyjnego systemu parkingowego Combilift na 55 miejsc parkingowych, zakupu innowacyjnego systemu wykorzystania energii odnawialnej (solary), zakupu systemów audio-video do pomieszczeń dyskoteki i sal konferencyjnych oraz zakupu systemów informatycznych. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu zostanie uruchomiony punkt fryzjerski oraz usługi pralnicze na terenie hotelu.

Wartość projektu 3 493 815,40 zł
Dofinansowanie 1 718 200,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót